Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Lubelską Akademię Sportu CampiSportivi

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest: Lubelska Akademia Sportu CampiSportivi (dalej jako LAS CS), z siedzibą w Lublinie, ul. Milenijna 12/58, 20-884 Lublin

Jak uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Lubelska Akademia Sportu CampiSportivi ,ul. Milenijna 12/58, 20-884 Lublin, campisportivi@gmail.com

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez LAS CS?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby:

  • zawarcia oraz realizacji umów, ich rozliczania, rozpatrywania reklamacji, skarg, wniosków, udzielania odpowiedzi na pytania, kontaktowania się – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1b RODO);
  • podatkowych i rachunkowych – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 c RODO);
  • egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1f RODO);
  • marketingu bezpośredniego usług administratora oraz świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania wizerunku przez administratora, w tym publikacji zdjęć na stronach administratora – przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się po uprzednim wyrażeniu zgody osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust. 1a RODO);

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

LAS CS może udostępniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom wspierającym nas w realizacji zajęć, firmom serwisującym systemy teleinformatyczne, w tym świadczącym usługi hostingu strony www i poczty elektronicznej i świadczącym usługi księgowe, w przypadku imprez dofinansowanych udostępniamy Twoje dane identyfikacyjne i adresowe podmiotom dofinansowującym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, będą przetwarzane przez nas okres 6 lat w związku z koniecznością spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów podatkowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody (marketing) dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie masz uprawnienia wobec LAS CS w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO o ile szczegółowe przepisy prawa na to pozwalają. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zrealizowanie umowy, z wyjątkiem zgody na przetwarzanie wizerunku oraz zgody na marketing

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?

Podane przez Ciebie dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
SOCCERACADEMY
SP 34
  • wtorek 17:30-19:00 - grupa młodsza 5-6 lat
  • czwartek 17:30-19:00 - grupa starsza 7-8 lat
SP ŁUSZCZÓW
  • wtorek 14:10-15:40 - grupa młodsza 9-11 lat
  • czwartek 14:10-15:40 - grupa starsza 12-13 lat
RUGBY TAG
SP ŁUSZCZÓW
  • środa 12:10-13:40 - grupa 11-13 lat
  • piątek 14:10-15:40 - grupa 11-13 lat
Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.